In het onderwijs is IT niet meer weg te denken

Leerlingen voorbereiden op de dag van morgen. Dat is wat de protestantschristelijke scholengemeenschap ‘Nuborgh College’ voor ogen heeft. De wereld verandert in een razend tempo. Leerlingen daar nu en later goed mee om leren gaan is een belangrijk doel van de school. Nuborgh College is een scholengemeenschap met aanbod in vmbo, havo en vwo onderwijs. Het bestaat uit drie locaties: Nuborgh College Lambert Franckens, Nuborgh College Oostenlicht in Elburg en Nuborgh College Veluvine in Nunspeet. Bij elkaar opgeteld gaat het om 300 medewerkers en ruim 2200 leerlingen.

Maak adviesafspraak
NBG-LambertFrancken2021-0601-JPGHiRES
Bedrijfsomvang
300+
Locatie
Elburg, Nunspeet
Branche
Onderwijs
Toepassingen
Microsoft 365
Workspace 365
Microsoft Intune

Digitaal lesmateriaal

Harry Noppers, directeur-bestuurder van het Nurborgh College vertelt: ‘In het onderwijs is IT niet meer weg te denken. Leerlingen werken tijdens de lessen met hun eigen laptop. Lesmateriaal wordt digitaal aangeboden en leerlingen digitaal vaardig maken voor de toekomst behoort tot een van de belangrijke doelen.

Een dag zonder internet zou in de huidige tijd erg lastig zijn. Een heuse uitdaging om dan nog goed onderwijs te bieden.’

Gerhard Deetman, directeur bedrijfsbureau, beaamt dat. ‘Juist omdat we zien dat Microsoft veel wordt toegepast in het bedrijfsleven zien we het gebruik ervan als een basisvaardigheid voor onze leerlingen.’

Deetman_Gerhard-1

"De gesprekken met ons eigen ICT team verliepen altijd in goede harmonie. De klik was goed, de communicatie prettig en er heerste een soort van wederzijds respect naar elkaar"

Gerhard Deetman
directeur bedrijfsbureau

De noodzaak om over te stappen naar Microsoft 365

Noppers vervolgt: ‘Al voor de uitbraak van corona zagen wij de behoefte om efficiënter te werken. Tijdens de pandemie, met de vele coronamaatregelen, werd deze behoefte versterkt. De wensvoor slim bestandsbeheer, software om nog beter samen te werken en meer gecentreerde informatiedeling werd urgenter.’ Deetman neemt het woord over en vertelt: ‘Om die wens om te zetten in een goed plan hebben we intern twee workshops georganiseerd met gebruikers. Dit deden we om de probleemstelling duidelijk te krijgen voor de uitvraag van offertes.’ Noppers: ‘tijdens het offerte traject viel onze keuze op yellow arrow. We spreken dezelfde taal, geen opgeblazen gevoel. Normale lokale jongens uit eenzelfde cultuur.’

De overstap in maart 2021

Na de keuze voor yellow arrow werden direct extra workshops ingepland. In samenspraak met de informatiebeheerder en interne ambassadeurs van het Nuborgh College en yellow arrow werd het projectplan verder aangescherpt en de overstap in verschillende fases voorbereid. Deetman vertelt: De gesprekken met ons eigen ICT-team verliepen altijd in goede harmonie. De klik was goed, de communicatie prettig en er heerste en soort wederzijds respect naar elkaar. Ook het lokale gevoel werd bevestigd. Even een uurtje langskomen, de aandacht en het spreken van dezelfde taal.’

Noppers vertelt met een lach op zijn gezicht: ‘De technische overstap verliep uitstekend, iedereen kon direct weer aan de slag. Daar ben ik nog steeds blij mee. Alle gebruikersgroepen waren goed voorbereid. Er stond een goed getrainde gebruikersgroep klaar om collega’s op te vangen. Voor leerlingen was de verandering niet zo groot, voor docenten had het meer impact.’ Deetman: ‘het mooiste was nog wel dat er maar heel beperkt gebruik is gemaakt van de sessies voor medewerkers, het proces vooraf was dus goed en duidelijk.’

Opmerkelijke samenwerking

Noppers: ‘Samenwerken met yellow arrow bevalt ons heel goed. Wat ze zeggen is ook wat ze doen.

Wat ons opviel:

  • De relaxte en tegelijk serieuze houding
  • Duidelijk overzicht van het verloop van het project
  • Openheid
  • Taalgrapjes, dat geeft iets van de sfeer weer
  • De snelheid van handelen. Dat Michel bijvoorbeeld dezelfde dag of week nog langskwam.

Ik kan andere onderwijsinstellingen een samenwerking met yellow arrow van harte aanbevelen , mits zij net als ons de probleemdefinitie goed op orde hebben. Er is zoveel mogelijk. Wij adviseren tijd te investeren in het zorgvuldig in beeld brengen van wat de wensen zijn. Daarnaast denkt yellow arrow na over de maatschappelijke bijdrage van hun dienstverlening. Zo sprak Peter Noorderijk over masterclasses voor leerlingen en de bijdrage aan een anti-pestcampagne. Wij waarderen die bredere blik op de inzet voor scholen.’

Harry-Noppers-1

“Tijdens het offerte traject viel onze keuze op yellow arrow. We spreken dezelfde taal, geen opgeblazen gevoel. Normale lokale jongens uit eenzelfde cultuur.”

Harry Noppers, directeur-bestuurder van het Nuborgh College

Microsoft 365 gebruik in de toekomst

Harry Noppers: ‘om leerlingen zo goed mogelijk voor te bereiden op hun digitale toekomst denken we voortdurend na over de stappen richting toekomst. Beeldschermen vervangen het livecontact met leerlingen niet, daar is de interactie tussen leerlingen veel te belangrijk voor. Daarom is voor ons het gebruik van Microsoft Teams niet een doel op zich. We onderzoeken hoe we dit middel didactisch zo goed mogelijk kunnen inzetten zodat het de persoonlijke ontwikkeling van de leerling bevordert. Ook onderzoeken we nog hoe we de Elektronische Leeromgeving goed in de Microsoft omgeving integreren. Yellow arrow denkt hierin met ons mee.

 

Het goede gesprek gaat over: ‘wij weten niet wat we niet zien en yellow arrow weet niet wat wij zouden willen weten. Al pratend en onderzoekend komen we daarmee tot de beste inrichting van onze digitale werkplekken met Microsoft. Voor nu profiteren we vooral van de efficiëntie, verbeterde samenwerkingsmogelijkheden, slim bestandsbeheer en gecentreerde informatie in Workspace.

Vergelijkbare cases

Klaar om aan de slag te gaan?
Vertel ons waar je heen wilt met jouw organisatie, dan selecteren wij de oplossingen. Helder en onafhankelijk!